پرده اوراس کی اهمیت
37 بازدید
محل نشر: روزنامه قومي تنظيم پاتنا سال1368
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی